Yapım Aşamasında  
         
         

:: ADANA TUFANBEYLİ LİNYİT SAHASI 700 MW TERMİK ENERJİ SANTRAL PROJESİ

Tufanbeyli Projesi, Türkiye elektrik şebeke ağına 2 üniteden kurulu toplam 700 MW üretim kapasiteli elektrik üretim tesisin kurulması ve 323 milyon ton rezervli linyit madeninin çıkarılıp, santralın beslenmesini içermektedir. Bu anlamda, Tufanbeyli projesi ülkemizin yerli enerji kaynaklarını geliştirme ve dışarıya enerji bağımlılığını azaltma amacına hizmet etmektedir.

TEYO A.Ş. Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKI) açtığı ihaleyi 29.05.2012 tarihinde kazanmıştır. Enerji Bakanı Sayın Taner Yıldız’ın katılımıyla TKİ ile 20.06.2012 tarihinde Rödövans Sözleşmesi imzalanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 11.04.2014 tarihinde Santral, 24.04.2014 tarihinde Maden için ÇED Olumlu Belgeleri alınmıştır.

Yılda 8,5 milyon ton linyit çıkarılarak yaklaşık 4,4 milyar kWh elektrik üretimi yapılarak, 3.750 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak ve Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğüne her sene 50.000.000 $ net rödövans bedeli ödenecektir. Çevreye son derece duyarlı olan TEYO A.Ş. Tufanbeyli projesinde çevre dostu olduğu kanıtlanmış Akışkan Yatak (CFB) teknolojisini uygulayacak, Avrupa Birliği’nin hava ve su kirliliğiyle ilgili yönetmeliklerinde belirtilen limitlerin altında kalacak şekilde kül tutucu elektrostatik filtreler, kükürt arıtma tesisleri ve azot oksit arıtma tesisleri kuracaktır.