Yapım Aşamasında  
         
         

:: ÇEVRE

  • Maden ve Santral ÇED Raporlarında verilen taahhütlere uygun olarak işletilecektir.
  • Santral kazanların da çevre dostu olduğu kanıtlanmış Akışkan Yatak teknolojisi kullanılacaktır;
  • Kül emisyonun önlemek için elektrostatik filtre sistemi;
  • SO2 emisyonunu önlemek için baca gazı kükürt arıtma tesisi;
  • NOx emisyonunu önlemek için DENOX tesisi kurulacaktır;
  • Santralda alınacak tedbirlerle emisyon, AB limitlerinin altında olacaktır.