Yapım Aşamasında  
         
         

:: MADEN

Tufanbeyli Sahası 17.07.2012 tarihinde yapılan protokolla TKİ tarafından, TEYO A. Ş.’ye devredilmiştir.

• Ruhsat No: IR 4169,
• Ruhsat Alanı: 4.031,62 Hektar,
• Kömür Üretim Sahası: 1.350 Hektar,
• Kömür kalınlığı 1,35-45 m arasında değişmekte,
• Kömür kalınlığı ortalama 18 m,
• Ortalama kömür kalorifik değeri 1.200 kcal/kg,
• Kül oranı %28,
• Nem oranı % 41.

 

• Linyit rezervlerinin madencilik hakları 30 sene süreyle TEYO A.Ş.’nin elindedir.
• Maden fizibilite raporu Çin’in en önemli madencilik kuruluşlarından Shenyang Dizayn Enstitüsü tarafından hazırlanmıştır.
• Hazırlık safhasında 70 milyon м³ ön dekapaj yapılacaktır.
• İşletme döneminde yılda 8,5 milyon ton kömür çıkarılacaktır.
• İşletme safhasında madende yaklaşık 750 kişi çalıştırılacaktır.